Uitgelicht : Gedupeerden van Fraude Signalering Voorziening (FSV) Belastingdienst

De commissie voor Financiën debatteert op donderdag 25 mei van 13.30 tot 16.30 uur over het voormalige systeem Fraude Signalering Voorziening (FSV). Voor het debat komt staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) naar de Kamer.

Volg live

 

Het debat vindt plaats in de Groen van Prinstererzaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of gebruik de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

De Fraude Signalering Voorziening

De Belastingdienst en Dienst Toeslagen verwerken miljoenen belastingaangiften en aanvragen van toeslagen. Om al deze aangiften op tijd te verwerken worden meerdere hulpsystemen gebruikt. Een van deze systemen was de Fraude Signalering Voorziening (FSV). De FSV werd gebruikt voor het registreren van risicosignalen.

Het gebruik van de FSV voldeed op verschillende punten niet aan de AVG. Te veel medewerkers hadden toegang tot het systeem. Gegevens die erin stonden, werden te lang bewaard en ook niet aangepast na onderzoek. Sommige gegevens zijn onterecht opgenomen en sommige verkeerd gebruikt. De FSV is op 27 februari 2020 uitgezet en daarna niet meer gebruikt.

Herstelproces voor gedupeerden

Van ongeveer 11.000 (mogelijk) gedupeerde ouders van de kindertoeslagenaffaire stonden persoonsgegevens in de FSV. Een deel van hen heeft niets gemerkt van de registratie in de FSV. Maar er zijn ook mensen die gevolgen hebben ondervonden van deze registratie, bijvoorbeeld door het niet meewerken van de Belastingdienst aan minnelijke schuldsanering. Er is nu een onderzoek gaande om uit te zoeken wie mogelijk is gedupeerd. Als uit onderzoek blijkt dat iemand gevolgen ondervond door de FSV-registratie, volgt er een financiële tegemoetkoming.

Informatiebrochure

Staatssecretaris Van Rij heeft eerder al gemeld dat een tegemoetkoming alleen is bedoeld voor ouders die als gevolg van de registratie schuldhulpverlening zijn misgelopen of andere nadelige effecten ondervonden door de FSV-registratie. Inmiddels is voor een deel van de ouders bekend dat hun FSV-registratie niet heeft geleid tot een aangepaste behandeling van aangiftes of aanvragen bij de Belastingdienst. Voor ouders waarvan dit nog niet kan worden uitgesloten, loopt het onderzoek naar de FSV-registratie nog. Zij ontvingen in maart 2023 een informatiebrochure van de Belastingdienst over de FSV en ontvangen in de loop van 2023/2024 een afsluitende brief van de Belastingdienst.

Nieuw wetsvoorstel voor herstelbeleid FSVStaatssecretaris Marnix van Rij komt op 25 mei 2023 naar de Tweede Kamer om de commissie van Financiën verder te informeren naar de huidige stand van zaken van het FSV-herstelproces. De staatssecretaris zal de Kamer onder andere informeren over de planning van het aankomende wetsvoorstel, die de juridische grondslag moet bieden die nodig is om over te gaan tot uitbetaling van tegemoetkomingen. Ook wordt de brief van 27 september 2022 behandeld, waarin de staatssecretaris al inging op de tijdlijn van het FSV-onderzoek en -herstelproces en het informeren van mogelijke gedupeerden. De verdere aanpak van signalering door de Belastingdienst wordt ook besproken.