Uitgelicht : Europese Milieuraad van 24 oktober

De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat debatteert op woensdag 19 oktober 2022 van 15.00 tot 18.00 uur over de agendapunten van de Europese Milieuraad van 24 oktober aanstaande. Namens het kabinet zijn staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat, minister Jetten van Klimaat en Energie en minister Van der Wal van Natuur en Stikstof aanwezig.

Volg live

Het debat vindt plaats in de Groen van Prinstererzaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Milieuraad

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor het controleren en richting geven van de Nederlandse inzet bij Europese raden van ministers, waaronder de Milieuraad. Deze komt ongeveer vier keer per jaar bijeen. Voorafgaand aan zo’n Milieuraad ontvangt de Tweede Kamer een geannoteerde agenda met bij ieder punt de inzet van het kabinet. De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat voert dan een debat over de komende vergadering van Milieuministers. Na afloop ontvangt de Tweede Kamer een verslag van die Milieuraad.

Klimaatconferentie COP27

Van 6 tot 18 november vindt in Sharm-el-Sheikh (Egypte) de 27e Conferentie van Partijen (COP27) bij het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties plaats. Tijdens de COP onderhandelt de Europese Unie (EU) als één partij. De inzet van de Nederlandse delegatie wordt daarom hoofdzakelijk vastgelegd in de EU-posities die voorafgaand aan iedere COP door de lidstaten en de Europese Commissie worden vastgesteld. De conclusies van de Milieuraad van 24 oktober 2022 vormen het kader voor deze inzet.

Klimaatverandering

Tijdens de COP zal veel aandacht zijn voor de negatieve effecten van klimaatverandering waaraan mensen en systemen zich niet meer kunnen aanpassen (Loss and damage). Punt van discussie hierbij is de financiering van schade en verlies als gevolg van klimaatverandering, met name voor ontwikkelingslanden.

Minder kwetsbaar

Verder zal Nederland zich inzetten om de implementatie van de mondiale adaptatie-doelstelling van de Overeenkomst van Parijs te versnellen. Deze doelstelling houdt in dat landen minder kwetsbaar en meer weerbaar voor klimaatverandering worden en dat landen, mensen en ecosystemen beter in staat zijn zich aan te passen aan klimaatverandering.

Verduurzaming en circulair maken van textiel

Textiel moet, wat de Europese Commissie betreft, duurzaam en circulair zijn. Daarom wil de Commissie textiel brengen onder de zogeheten Ecodesign wetgeving, die nog in de maak is. In het voorstel voor deze wetgeving staat dat de kwaliteit van textiel moet verbeteren. De levensduur moet omhoog en er moeten meer mogelijkheden zijn voor hergebruik,  en reparatie en recycling. Voor kleding komt daar nog het verplichte gebruik van gerecyclede stoffen bij.

Minder gevolgen voor klimaat en milieu

De eisen in het voorstel moeten ook bijdragen aan het opsporen en verminderen van zeer zorgwekkende stoffen in kleding. Dat is een van de manieren om de negatieve impact van textiel op klimaat en milieu kleiner te maken. Een andere is het voorkomen dat microplastics uit textiel vervuiling veroorzaken. Ook hierover worden ontwerpeisen in het wetgevingsvoorstel  opgenomen.