Uitgelicht : Energie en klimaat

De commissie voor Economische Zaken en Klimaat houdt op woensdag 7 oktober 2020 van 19.00 tot 22.00 uur een algemeen overleg over het energie- en klimaatbeleid van het kabinet. Hiervoor komt minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar de Kamer.

Volg live

Het overleg vindt plaats in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Impact klimaatakkoord op het mkb

Het kabinet wil dat Nederland in 2030 49% minder CO2 uitstoot. Dit staat in het Klimaatakkoord. Dit heeft ook grote gevolgen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) waar 99% van de bedrijven toe behoort. Daarom is een mkb-impacttoets uitgevoerd, om zo een beeld te krijgen van de kosten en de uitvoerbaarheid van de te nemen klimaatmaatregelen. 24 miljard euro is nodig aan investeringen om gebouwen en bedrijfsauto’s energiezuinig te maken. Deze toets vond plaats voordat de coronacrisis uitbrak. Door de coronacrisis zijn de buffers van ondernemers afgenomen en hebben zij minder investeringsmogelijkheden. Het investeringsfonds Invest-NL kan helpen duurzame investeringen in het mkb te financieren. Voor de verduurzaming van het mkb is dertig jaar de tijd. Verder is het belangrijk de informatievoorziening aan het mkb te verbeteren. Er wordt een digitale tool gemaakt waarbij ondernemers kunnen zien wat in hun situatie haalbare maatregelen zijn en welke ondersteuning de overheid hierbij biedt.

CO2-levering aan glastuinbouw

Met de afspraken in het Klimaatakkoord worden er in alle sectoren grote stappen gezet richting verduurzaming in 2030 en 2050. Twee sectoren die in het bijzonder voor een ambitieuze CO2-afname richting 2030 staan, zijn de industrie en de glastuinbouw. Om dit te bereiken is energiebesparing nodig en een omschakeling van het gebruik van aardgas naar het gebruik van alternatieve warmtebronnen en extern geleverde CO2. Tuinders gebruiken vooral in de zomer vaak CO2 om de groei van planten te bevorderen. Op dit moment produceren veel tuinders hun CO2-voorziening zelf, vaak door verbranding van aardgas in ketels. Uitbreiding van  extern geleverde CO2 voor de glastuinbouw is nodig om zo het gebruik van aardgas terug te dringen. Verdere stimulering hiertoe van producenten van CO2, bijvoorbeeld in de industrie, is noodzakelijk. De prikkels hiervoor zijn op dit moment niet optimaal.

Windenergie op land

De Monitor Wind op Land 2019 laat zien dat er eind 2019 in Nederland 3.534 MW aan vermogen windenergie op land stond. Dit is 59% van de landelijke doelstelling voor 2020. Eind 2020 zal dit vrijwel zeker 4.509 MW zijn. De doelstelling uit het Energieakkoord van 6000 MW windenergie op land wordt later behaald dan eind 2020. De mogelijkheden om dit jaar nog zaken te versnellen zodat projecten toch in 2020 gerealiseerd worden zijn beperkt. Voor 2023 is dit wel mogelijk, deels omdat veel windparken al de benodigde vergunningen hebben. De komende jaren starten veel  windenergieprojecten, waardoor er eind 2023 naar verwachting maximaal 6.796 MW gerealiseerd is.