Notaoverleg

Klimaat en energie

Notaoverleg: "Klimaat en energie"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Klimaat en energie (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download Derde herziene convocatie notaoverleg Klimaat en energie op 7 oktober 2020 (omgezet van algemeen overleg in notaoverleg)
Verslag van een notaoverleg
Download Verslag van een notaoverleg, gehouden op 7 oktober 2020, over Klimaat en energie

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

17
Moties ingediend tijdens het debat

Te behandelen: