Notaoverleg : Klimaat en energie

De vergadering is geweest

7 oktober 2020
18:00 - 22:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
spreektijd maximaal 7 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.D. Wiebes
  minister van Economische Zaken en Klimaat

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • M.F. Sienot (D66)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • L. van Raan (PvdD)
 • C. Stoffer (SGP)
 • T.H.P. Baudet (FVD)

Agendapunten

 1. 1

  Monitor Wind op Land 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Onderzoek impact Klimaatakkoord op het MKB

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op de brief van Zon op Alle Daken aan uw Kamer, betreffende “collectieve regeling voor lokale energieproductie”

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  SER-advies duurzaamheidskader biomassa en reactie motie Sienot c.s.

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rapport Europese participatiemaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  CO2-levering aan de glastuinbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek om informatie inzake uitvoering motie Van der Lee over extra reductie om in de komende jaren het Urgendavonnis uit te voeren

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Fiche: Mededeling over een waterstofstrategie voor een klimaatneutraal Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Fiche: Mededeling over een EU-strategie voor een geïntegreerd energiesysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op de motie van het lid Bisschop over een grondige subsidiariteitstoets uitvoeren bij de Green Deal

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Eerste openstelling SDE++ en verloop Voorjaarsronde SDE+ 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitslag subsidievrije tender windenergie op zee kavel V Hollandse Kust (noord)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Levensduurverlenging van de kerncentrale Borssele na 2033

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Financiële prikkels voor fossiele brandstoffen in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken uitvoering van de motie van het lid Van Raan c.s. over versnelling van CO2-reductie als criterium hanteren (Kamerstuk 32813-545)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rectificatie Rendementsmonitor warmteleveranciers 2017 en 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data