Uitgelicht : Digitalisering

Op woensdag 11 maart 2020 van 16.00 tot 20.00uur debatteert de commissie voor Economische Zaken en Klimaat over digitalisering. Voor dit overleg komen staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat, minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Knops naar de Kamer.

Volg live

Het overleg vindt plaats in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Nederland Digitaal

In 2018 presenteerde het kabinet de Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2018-2021. Het doel van deze strategie is ervoor te zorgen dat Nederland zijn positie van digitale koploper van Europa behoudt. Omdat de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering zeer snel gaan verschijnt er elk jaar een update. Inmiddels zijn veel acties gestart op het gebied van digitalisering. Bijvoorbeeld het opzetten van proeftuinen voor ondernemers om te innoveren en experimenteren met digitale technologie. En er verscheen een speciale uitgave van de Donald Duck, Donald Duck duikt in de digitale wereld.  Een lesprogramma om kinderen bewust om te laten gaan met nieuwe technologie en de bijbehorende rechten en regels.

Voor dit jaar zijn de speerpunten: kunstmatige intelligente, het gebruiken van data voor maatschappelijke problemen en economische groei, digitale vaardigheden voor iedereen, de digitale overheid, en digitale verbindingen (connectiviteit) en weerbaarheid.

Datadeling

Het kabinet wil dat er in Nederland meer data tussen bedrijven gedeeld worden. Hierover verscheen op 1 februari 2019 het rapport De Nederlandse visie op datadeling tussen bedrijven. Ingezet wordt op een combinatie van zowel kansrijk als verantwoord delen. Kansrijk delen is het zoveel mogelijk delen en hergebruiken van data die economische en maatschappelijke kansen bieden voor mensen en bedrijven in Nederland. Verantwoord delen is het delen van gegevens met respect voor de rechten en belangen van betrokken mensen en bedrijven op het gebied van bijvoorbeeld privacy.

Veilig digitaal ondernemen

Het Digital Trust Center (DTC) is opgericht in 2018 en onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het helpt ondernemers met veilig digitaal ondernemen. Een op de vijf bedrijven heeft jaarlijks te maken met een cyberincident dat leidt tot bijvoorbeeld diefstal van klantgegevens of financiƫle schade. Daarom lanceerde het DTC in november 2019 de Basisscan Cyberweerbaarheid voor ondernemers. Aan de hand van 25 stellingen ontvingen bedrijven een rapport met tips en aanbevelingen om hun eigen online veiligheid te verbeteren. Het Digital Trust Center blijft een vast organisatieonderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.