Algemeen overleg

Digitalisering

Algemeen overleg: "Digitalisering"Deze vergadering is geweest
Spreektijd maximaal 7 minuten per fractie

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Digitalisering 11 maart 2020; agendapunt toegevoegd
Verslag van een algemeen overleg
Download Conceptverslag Digitalisering

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten