Uitgelicht : Dienst Uitvoering Onderwijs

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) debatteert op donderdag 7 april 2022 van 10.00 tot 12.30 uur over de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Minister Robbert Dijkgraaf van OCW komt hiervoor naar de Kamer.

Het hoofdkantoor van DUO in Groningen
Het hoofdkantoor van DUO in Groningen

Volg live

Het overleg is in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen.

DUO

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens. Het vorige debat over DUO vond plaats op 16 oktober 2019.

Softwaresysteem

Het definitief BIT-advies Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging (DAB) van het Adviescollege ICT-toetsing gaat over de vernieuwing en het onderhoud van het softwaresysteem waarmee de DUO onderwijsinstellingen bekostigd. De commissie heeft 9 februari 2022 een technische briefing door DUO over het BIT-advies georganiseerd. Op de agenda van het commissiedebat staan onder andere de reactie van de vorige minister en een brief van de regering betreffende de beantwoording van vragen van de commissie OCW over de reactie op het BIT-advies.

Rapport ‘Uit het oog, (niet) uit het hart’ 

De Nationale ombudsman heeft in april 2019 een onderzoek ingesteld naar de manier waarop DUO achterstallige studieschulden van oud-studenten in het buitenland invorderde. In het rapport "Uit het oog, (niet) uit het hart" constateert de Nationale ombudsman dat de gewenste verbeteringen en aanpassingen zijn doorgevoerd. In de kabinetsreactie op het rapport zegt de minister dat de dienstverlening van DUO verder is verbeterd en het kabinet is dan ook van mening dat de eerder gemelde knelpunten toereikend zijn opgelost.