Uitgelicht : Cultuur en corona

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap overlegt op maandag 14 juni 2021 van 10.00 tot 16.00 uur over cultuur en corona. Hiervoor komt minister Van Engelshoven van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar de Kamer.

Volg live

Het overleg vindt plaats in de Groen van Prinstererzaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen.

Kennismaking van de commissie met de culturele en creatieve sector

Op vrijdag 4 juni hebben Kunsten ’92 en de Federatie Creatieve Industrie een kennismaking georganiseerd voor de nieuwe woordvoerders Cultuur om kennis te maken met de culturele en creatieve sector. Tijdens de bijeenkomst is de NewCreativeDeal toegelicht, het plan waarin herstel en vernieuwing van de sector na de coronacrisis samenkomen.

Steunpakket voor de culturele en creatieve sector

In het afgelopen jaar zijn diverse steunpakketten opgesteld om instellingen, ondernemingen en makers in de culturele en creatieve sector te ondersteunen bij de uitdagingen van deze tijd zodat zij hun activiteiten kunnen blijven uitvoeren en het publiek kunnen blijven bereiken. Op 7 juni is de uitwerking van het vierde steunpakket voor de culturele en creatieve sector bekend gemaakt. Voor het derde kwartaal van 2021 is in totaal € 147,25 miljoen vrij gemaakt voor de culturele en creatieve sector.

Advies 'Onderweg naar overmorgen' van de Raad voor Cultuur

De cultuursector is onevenredig hard getroffen door de coronacrisis. Het gaat daarbij niet alleen om de werkgelegenheid in die sector, maar ook om de aanpalende werkgelegenheid in horeca, beveiliging en infrastructuur. Het wegvallen van cultureel aanbod heeft eveneens een negatieve invloed op de sociale cohesie, de mentale gezondheid, de vrijetijdsbesteding, de ontwikkelmogelijkheden en de leefbaarheid van de (binnen)steden. In het advies 'Onderweg naar overmorgen' wordt een dringende oproep aan de minister gedaan om de ernst van de crisis te blijven onderkennen en de sector tijd, vertrouwen, extra middelen en experimenteerruimte te geven om voor de langere termijn te herstellen en haar rol in het culturele en sociale domein weer te kunnen spelen.

Sterker uit corona

In het advies: ‘Sterker uit corona; een agenda voor herstel en transitie’ van de Raad voor Cultuur complimenteert de raad de minister met de specifieke steunmaatregelen die zij, naast de generieke maatregelen voor alle bedrijfssectoren, heeft bedongen voor de culturele sector. Maar de schade blijft groot. Tegelijkertijd zijn in de coronacrisis mooie nieuwe ontwikkelingen ontstaan, zoals alternatieve vormen om het publiek te verrassen, of het in crisistijd een hart onder de riem steken. Digitale activiteiten hebben veel publiek getrokken, ook veel nieuw publiek en nieuwe deelnemers. De maatschappelijke functie van cultuur kwam hoger op de agenda te staan bij publiek en politiek.

In het advies vat de raad de eerder gesignaleerde knelpunten en kansen nog eens samen en bespreekt onzekerheden met betrekking tot heropstart, herstel en transitie van de culturele sector na de coronacrisis.

Sporen van interventie

De Raad voor Cultuur ziet drie sporen van interventie voor zich:

  1. Beperken van schade en versnellen van herstel;
  2. Stimuleren van noodzakelijke en kansrijke transities;
  3. Duurzame versterking van de sector.