Uitgelicht : Coronapandemie en het middelbaar beroeps- en hoger onderwijs

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap overlegt op maandag 5 juli 2021 van 11.00 tot 17.00 uur over de coronapandemie en het middelbaar beroeps- en hoger onderwijs. Hiervoor komt minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar de Kamer. Tijdens het overleg zal over onder andere het Nationaal Programma Onderwijs worden gesproken.

Overleg over hoger onderwijs

Volg live

Het overleg vindt plaats in de Groen van Prinstererzaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen.

Nationaal Programma Onderwijs

De klaslokalen en collegezalen zijn ruim een jaar grotendeels leeg gebleven door de coronacrisis. De studenten hebben studievertraging opgelopen door de beperkte mogelijkheden voor fysiek onderwijs, uitval van stages, praktijkopdrachten en examens. Daarnaast staat het mentale welzijn van studenten door de voortdurende coronamaatregelen onder druk. Voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs (ho) zijn voor zowel studenten, instellingen als het bedrijfsleven middelen vrijgekomen in het Nationaal Programma Onderwijs om de coronacrisis het hoofd te bieden.

In totaal is er voor het Nationaal Programma Onderwijs  € 8,5 miljard euro uitgetrokken voor 2,5 jaar. Daarnaast  is er € 645  miljoen euro structureel voor de grotere instroom van leerlingen en studenten. Van de € 8,5 miljard euro is  € 5,8 miljard euro voor funderend onderwijs en € 2,7 miljard euro voor mbo/ho over de gehele periode.

Samenwerking onderwijsinstellingen, studenten, bedrijven en gemeenten

Om verdere vertraging en achterstanden te voorkomen en om opgelopen studievertraging en achterstanden zo snel mogelijk in te halen, hebben de onderwijsinstellingen samen met studenten, bedrijven en gemeenten stevige maatregelen getroffen. Daarbij horen ook maatregelen om ervoor te zorgen dat acties duurzaam effect hebben. In het Bestuursakkoord NPO mbo ho zijn de afspraken vastgelegd die een kader geven voor de inspanningen om de vertragingen en achterstanden zoveel mogelijk tegen eind 2022 weggewerkt te hebben.

Wetenschapstoets en rondetafelgesprek

Ter voorbereiding van de behandeling van het Nationaal Programma Onderwijs in de Tweede Kamer heeft de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een wetenschapstoets laten uitvoeren over het Nationaal Programma Onderwijs. Wetenschappers hebben op verzoek van de commissie meegekeken naar de beleidsvoorstellen voor het Nationaal Programma Onderwijs.

De commissie OCW heeft op 26 mei 2021 een rondetafelgesprek gehouden over het Nationaal Programma Onderwijs. Bij dit gesprek hebben de Kamerleden met  (ervarings)deskundigen gesproken over de beleidsplannen en met twee wetenschappers over de wetenschapstoets.