Uitgelicht : Commissiedebat over Masterplan basisvaardigheden

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap spreekt op dinsdag 14 juni 2022 van 17:00 tot 20:30 uur over de basisvaardigheden lezen, schrijven, rekenen, digitale geletterdheid en burgerschap. Namens het kabinet is minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs aanwezig.

Volg live

Het overleg vindt plaats in de Groen van Prinstererzaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen.

Achtergrond

Te veel leerlingen verlaten het onderwijs zonder goede beheersing van de basisvaardigheden. De oorzaken voor de achteruitgang in de beheersing van de basisvaardigheden lopen uiteen en zijn complex. Leraren en schoolleiders staan voor grote uitdagingen: het lerarentekort, de nasleep van de coronapandemie, een overvloed aan maatschappelijke opdrachten, een verouderd curriculum en nog veel meer.

Masterplan basisvaardigheden

De komende maanden gaat de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs gebruiken om samen met het onderwijsveld invulling te geven aan een masterplan basisvaardigheden voor alle scholen. Het masterplan basisvaardigheden is gericht op de lange termijn (meer dan tien jaar), en moet logisch aansluiten op andere programma’s zodat deze elkaar versterken.

Basisteams

Sommige scholen willen en kunnen wel al op korte termijn aan de slag met basisteams. Met ingang van het schooljaar 2022-2023 kunnen ze al gaan werken aan een intensieve verbetering van hun onderwijs in de basisvaardigheden. Er komen basisteams voor scholen die hiervan gebruik willen maken of die deze ondersteuning het hardst nodig hebben. De basisteams bieden kennis, extra handen en hulp op school, zodat scholen er niet alleen voor staan. Voor het schooljaar 2022-2023 zal deze externe hulp voor zo’n 150 scholen in het primair en voortgezet onderwijs beschikbaar zijn.

Kennisagenda commissie OCW

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in het kader van het thema basisvaardigheden op de kennisagenda van de commissie al diverse activiteiten uitgevoerd om de kennis- en informatiepositie te versterken. Professor Paul van den Broek van de Universiteit Leiden heeft op 3 februari 2022 een technische briefing gegeven over het onderzoek in opdracht van de commissie OCW: Sturen op Begrip: Effectief Leesonderwijs in Nederland.