Uitgelicht : Commissiedebat over de politie

De commissie voor Justitie en Veiligheid debatteert op woensdag 3 november van 10.00 tot 13.00 uur over de politie. Voor het overleg komt demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid naar de Kamer.

Volg live

Het overleg over de politie is in de Suze Groenewegzaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of gebruik de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Politieorganisatie

De organisatie van de politie bestaat uit:

 

  • de Landelijke Eenheid

Agenten die voor de Landelijke Eenheid werken, houden zich bezig met landelijke en internationale taken. Denk bijvoorbeeld aan het aanpakken van zware, georganiseerde criminaliteit of de bestrijding van terrorisme.

 

  • Tien regionale eenheden

Het nationale politiekorps bestaat uit tien regionale eenheden en de politiechef heeft de dagelijkse leiding van een eenheid. De eenheden zijn op dezelfde manier opgebouwd en bestaan uit districten die elk weer bestaan uit basisteams. De teams bestaan uit (hoofd)agenten, wijkagenten, operationeel experts, rechercheurs en een of meerdere teamchefs.

 

  • het Politiedienstencentrum

Het Politiedienstencentrum (PDC) verzorgt de bedrijfsvoering voor de politie. Zoals de financiën, ICT, communicatie en personeelszaken.

 

  • de Politieacademie

De Politieacademie is het onderwijs-, kennis- en onderzoeksinstituut voor de politie in Nederland.

 

  • de Landelijke Meldkamer Samenwerking

Per 1 juli 2020 is het beheer van de meldkamers formeel ondergebracht bij de Landelijke Meldkamer Samenwerking van de Nationale Politie.

De korpschef heeft de leiding over de nationale politie. De minister van Justitie en Veiligheid (JenV) is eindverantwoordelijk voor het goed functioneren van de politie en de Inspectie Justitie en Veiligheid ziet erop toe dat de politie haar taken goed uitvoert.

Doxing

Doxing is een van de onderwerpen op de agenda voor dit commissiedebat naast bijvoorbeeld het Burgernet-systeem en het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie. Doxing is het publiceren van persoonsgegevens, zoals iemands echte naam, woonadres, werkplek, telefoon, financiële en andere persoonlijke informatie, zonder toestemming van die persoon. Meestal wordt de informatie uit wraak openbaar gemaakt op internet en zo iemands privacy geschonden. Daarnaast kan het gaan om intimidatie, chantage en online shaming, maar ook om activisme zoals klokkenluiden. Ook mensen bij de politie hebben te maken met doxing zoals dreigtelefoontjes, fysiek geweld en de verspreiding van adresgegevens van politiemensen op internet.

Onderzoek

Op verzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) heeft het Rathenau Instituut onderzoek gedaan naar schadelijk en immoreel gedrag online. Demissionair minister Grapperhaus werkt aan een wetsvoorstel ‘strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden’.