Uitgelicht : Commissiedebat Nationaal Strategisch Plan landbouwbeleid

De vaste Kamercommissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit debatteert op donderdag 30 september 2021 over het Nationaal Strategisch Plan (NSP), de Nederlandse invulling van het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Volg live

Dit commissiedebat is van 14:00 tot 17:30 uur en vindt plaats in de Max van der Stoelzaal. Via deze website kunt u live meekijken. Of kijk via de app Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen.

Europees beleid

De landen van de Europese Unie maken sinds 1962 samen een gemeenschappelijk landbouwbeleid. De EU-landen mogen hun eigen landbouwbeleid bepalen, binnen de grenzen van dit GLB. Rijksoverheid en provincies werken de ideeën voor het nieuwe GLB uit in het Nationaal Strategisch Plan (NSP). De definitieve versie van het NSP dient, met instemming van de Tweede Kamer, eind 2021 bij de Europese Commissie te liggen.

Landbouw en plattelandsontwikkeling

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid heeft twee onderdelen: landbouwsubsidies en subsidies voor plattelandsontwikkeling (POP). Bij de totstandkoming van het NSP zijn veel partijen betrokken. Rijk, provincies en waterschappen werken op een interbestuurlijke manier samen aan herziening van het GLB. Uiterlijk december 2021 stuurt Nederland het NSP naar de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft tot uiterlijk december 2022 de tijd om het plan goed te keuren. Pas na die goedkeuring is het NSP definitief.

De huidige periode van het gemeenschappelijk landbouwbeleid loopt van 2014 tot 2020. De jaren 2021 en 2022 vormen een overgangsperiode in voorbereiding naar het nieuwe gemeenschappelijk beleid.

Invulling plannen

Op 28 juni 2021 gingen de Europese ministers van Landbouw akkoord met de informele overeenkomst over het nieuwe GLB voor 2023 tot en met 2027. De voorgestelde plannen zijn onder meer gericht op beloning van boeren die naast het produceren van voedsel ook aandacht hebben voor de natuur en daarin willen investeren. De Tweede Kamer debatteert morgen over de precieze invulling van het NSP. Het NSP gaat over het hele GLB en beschrijft zowel de plannen voor plattelandsontwikkeling, als plannen voor de grondgebonden betalingen uit het Garantiefonds. In het debat zal het vooral gaan over de financiële kaders en de inhoudelijke keuzen die bijvoorbeeld gaan over de ecoregelingen en de beleidsvarianten voor de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB.