Uitgelicht : Circulaire economie

In een circulaire economie worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt en bestaat er bijna geen afval meer. Over verschillende aspecten daarvan debatteert de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op woensdag 4 oktober van 10.00 tot 14.00 uur met staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat.

Een vrachtwagen met grijparm rechts trekt een straatcontainer omhoog.

Volg live

Het debat vindt plaats in de Wttewaal van Stoetwegenzaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app of de website Debat Direct.

Agenda

U kunt alle stukken bekijken die bij deze vergadering horen.

Experimenten

Voor een overgang naar een volledig circulaire economie in 2050 is het belangrijk om te kunnen experimenteren, bijvoorbeeld om innovatieve technieken te testen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft verschillende inventarisaties laten uitvoeren om erachter te komen welke knelpunten  bedrijven en omgevingsdiensten ervaren als zij willen experimenteren voor een circulaire economie. Er zijn juridische kaders opgesteld waarbinnen die experimenten mogelijk zijn. Uit gesprekken met omgevingsdiensten moet blijken wat eventueel verder nodig is om experimenten goed en verantwoord uit te voeren.

Plastic

De overheid wil de hoeveelheid wegwerpplastic verminderen. En meer plastic inzamelen en recyclen. Om het gebruik te verminderen gelden sinds 1 juli nieuwe regels, zoals het verbod op de verkoop van plastic bordjes, bestek, rietjes en wattenstaafjes. Er wordt nu ook statiegeld geheven op kleine flesjes en blikjes. Voor het terugdringen van een aantal andere producten maakt de staatssecretaris beleid: bijvoorbeeld vuurwerk dat plastic bevat, kledinghangers voor transport, knijpzakjes voor dranken en e-sigaretten. Per product wordt onderzocht wat de beste manier is om het gebruik terug te dringen. Voor een andere groep producten is Europees beleid in de maak: bijvoorbeeld voor de verpakking van verse groenten en fruit, verzorgingsproducten en broodzakken.

Verbranden en storten

Een circulaire economie gaat zuinig en slim om met grondstoffen en producten. Het gebruik ervan is  minder en het hergebruik is groter. Daardoor ontstaat minder behoefte aan het verbranden en storten van afvalstoffen.

De Tweede Kamer heeft de staatssecretaris in 2021 opgeroepen om in overleg met de afvalsector afspraken te maken voor de afbouw van de capaciteit van afvalverbrandingsinstallaties. Omdat dat overleg niet gelukt is, heeft de staatssecretaris besloten voorlopig geen maatregelen te nemen om de verbrandingscapaciteit te verminderen. Wel wil ze eraan blijven werken om de hoeveelheid te verbranden afval te verminderen.

Ook in een circulaire economie is het onvermijdelijk een beperkte hoeveelheid afval te storten. Bijvoorbeeld van afvalstoffen die we tegenwoordig niet meer willen gebruiken. Om stort ook op langere termijn mogelijk te maken werkt de staatssecretaris aan nieuwe maatregelen voor afvalstortplaatsen.

Terugkijken

Het debat is terug te zien en het woordelijk verslag is te lezen zodra dat klaar is.