Uitgelicht : China

De commissie Buitenlandse Zaken debatteert op donderdag 6 juli 2023 van 16.00 tot 20.00 uur over China. De ministers Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken, Liesje Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat komen hiervoor naar de Tweede Kamer.

Kleine vlaggen van China en Nederland, rechtop en schuin van elkaar weg.

Volg live

Het debat vindt plaats in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via dezelfde link vinden.

Betrekkingen met China

De relatie tussen Nederland en China is van groot belang vanwege China's positie als de op één na grootste economie ter wereld en zijn rol in de mondiale handel en politiek. Nederland en Europa zijn afhankelijk van China voor handel en investeringen. Samenwerking met China is noodzakelijk bij mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering en publieke gezondheid. Echter, de assertieve houding van China om een dominante positie in de regio op te bouwen en zijn militaire aanwezigheid wereldwijd te vergroten, heeft de betrekkingen tussen Nederland en China complex gemaakt.

Rapport technologische samenwerking met China

In een rapport van mei 2022 concludeert het instituut voor internationale betrekkingen Clingendael dat de sterke controle van de Chinese overheid op bedrijven en kenniscentra in China risico's met zich meebrengt. Dit kan leiden tot ongewenste kennisoverdracht en vergroot de afhankelijkheid van China. Deze risico's zijn een gevolg van de manier waarop het economische en politieke systeem in China is opgezet.

Open strategische autonomie

Nederland is een land dat open en internationaal verbonden is met de wereld. Door deze openheid is de welvaart in Nederland hoog en zijn Nederlandse bedrijven internationaal innovatief en concurrerend. De verschuivende geopolitieke verhoudingen zetten het open economisch systeem en het multilaterale handelssysteem onder druk. Dit komt doordat landen in toenemende mate economische invloed inzetten als geopolitiek wapen. Dit wordt ook geïllustreerd door het conflict tussen China en de Verenigde Staten om economische en technologische dominantie en de Russische agressie in Oekraïne. Vooral het verminderen van strategische afhankelijkheden van China zal in dit debat een belangrijk thema vormen.