Belastingaangifte doen

Auto rijdt langs bushokje met tekst 'Vaarwel blauwe envelop'

Zo’n 8 miljoen mensen hebben dit jaar een uitnodiging gekregen om belastingaangifte te doen. Op paasmaandag hadden ongeveer 5,3 miljoen mensen dit al gedaan. Uit cijfers van de Belastingdienst blijkt dat 83% van de aangiftes via de website is ingediend en zo’n 5% via een speciale app. Vroeger kwam het merendeel van de aangiftes op papier binnen, nu is dat nog maar 0,02%.

Digitalisering

De Belastingdienst wil in de toekomst alleen nog digitaal communiceren. De belastingaangifte van burgers zou dan ook volledig digitaal moeten verlopen. De digitalisering van het berichtenverkeer van de Belastingdienst is geregeld in de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst, die op 1 november 2015 is ingegaan. Deze wet gaat uit van een geleidelijke digitalisering, die volgens staatssecretaris Wiebes rond 2022 voltooid moet zijn. Deze modernisering gaat gepaard met een verlies van 5.000 arbeidsplaatsen bij de Belastingdienst.

Blauwe envelop

De overheid wil burgers begeleiden bij de overstap naar digitaal communiceren. Met name ouderen zijn ongerust over het verdwijnen van de blauwe envelop van de Belastingdienst. De Nationale ombudsman is daarom in november 2015 een onderzoek begonnen over de gevolgen van de invoering van het digitale berichtenverkeer voor mensen met weinig digitale vaardigheden. In het onderzoek concentreert de Ombudsman zich op de vraag of de Belastingdienst voldoende begeleiding geeft in het digitaliseringsproces en of er een uitzondering mogelijk is voor mensen die er moeite mee hebben.

Vergaderinformatie

Op donderdag 31 maart 2016 debatteerde de commissie voor Financiën over de Belastingdienst. Staatssecretaris Wiebes van Financiën vertegenwoordigde het kabinet.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Relevante websites