Uitgelicht : Belastingdienst

De commissie Financiën debatteert op dinsdag 22 juni van 18:00 tot 22:00 uur over de Belastingdienst. Op de agenda staan verscheidene onderwerpen. Voor het debat komt staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief naar de Tweede Kamer.

Volg live

Het overleg vindt plaats in de zaal K4 van de Tweede Kamer. Via de website van de Tweede Kamer kunt u live meekijken of meeluisteren of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Fraudesignalen

In februari 2020 is via dagblad Trouw en RTL Nieuws aan het licht gekomen dat de Belastingdienst in strijd met de wet een zwarte lijst, de fraudesignalerings-voorziening (FSV), gebruikte om ‘signalen’ van mogelijke fraude te registreren over burgers en bedrijven. Inmiddels is duidelijk dat in dit systeem de gegevens van ongeveer 270.000 mensen en 55.000 rechtspersonen waren opgenomen. In veel gevallen is niet meer te achterhalen waarom burgers en bedrijven in het systeem stonden.

Er zijn aanwijzingen dat de Belastingdienst de gegevens van deze burgers en bedrijven deelde met andere instanties, zoals gemeenten, woningbouwcorporaties, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank, de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s), het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC) en met het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ).

Er lopen nu verschillende onderzoeken naar dit FSV:

- naar de uitwisseling van de gegevens met andere instanties;

- naar het onmogelijk maken van schuldsanering vanwege vermelding in de systemen van de Belastingdienst;

- naar de schade die burgers hebben geleden door de werkwijze met het FSV. Dit laatste als uitvoering van de motie-Snels van 1 februari 2021.

Nieuw signaleringssysteem

Inmiddels werkt de Belastingdienst met een nieuwe ‘Tijdelijke signalen voorziening’ voor de belastingaangelegenheden van particulieren, midden- en kleinbedrijf en grote ondernemingen. Sinds het FSV vorig jaar werd stilgelegd zijn er ongeveer 13.000 signalen binnengekomen, inclusief meldingen over toeslagen. De Belastingdienst wil ook weer een code (de projectcode 1043) gaan toekennen aan belastingaangiften om “bewuste fouten of risicosignalen op te sporen”.

Tweede nationaliteit

In de toeslagenaffaire is aan het licht gekomen dat de Belastingdienst in strijd met de wet de tweede nationaliteit van burgers registreerde en dit gegeven gebruikte om controles uit te voeren en aanvragen af te wijzen. Uit een inventarisatie is gebleken dat bij de Belastingdienst nog eens circa 250 lijsten of bestanden met gegevens van personen werden bijgehouden. In 106 daarvan werd een tweede nationaliteit vermeld. Het is nog niet bekend of mensen zijn benadeeld door een vermelding op een van deze lijsten.

Wetten overtreden

Naar aanleiding de motie-Omtzigt van 1 februari 2021, waarin wordt gevraagd om een overzicht van de wetten waar de Belastingdienst zich niet heeft gehouden, heeft de staatssecretaris een brief gestuurd waarin ongeveer 40 voorbeelden worden aangehaald.

Overige onderwerpen

Op de agenda van het overleg staan nog enkele andere onderwerpen zoals:

  • Vertragingen en hogere kosten bij de ICT-projecten Motorrijtuigenbelasting, BPM en het invorderingssysteem ETM;
  • De splitsen van de onderdelen Belastingdienst, Toeslagen en Douane;
  • Organisatieonderzoek en beleidsdoorlichting bij de Belastingdienst;
  • De oprichting van een inspectie op de onderdelen belastingen, toeslagen en douane.