Plenair debat : Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36550-VII)

De vergadering is geweest

25 juni 2024
16:15 - 17:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen