Plenair debat : Voorstel van het Presidium tot vaststelling van de Regeling financiële ondersteuning fracties en groepen Tweede Kamer 2023 (36386)

De vergadering is geweest

13 juni 2024
10:15 - 10:16 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Voorstel van het Presidium tot vaststelling van de Regeling financiële ondersteuning fracties en groepen Tweede Kamer 2023 (36386)

    Loading data