Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brief:

  Loading data
 4. 4

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 6. 6

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Verlengen debatten: Dertigledendebat over sancties en het ontwijken daarvan, Debat over het derde deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis en Debat over bekende Nederlanders en publieke figuren die slachtoffer zijn van deepfakepornovideo's

 8. 8

  Op verzoek van de aanvrager stel ik voor het dertigledendebat over de Europese Defensie Industrie Strategie van de agenda af te voeren.

 9. 9

  Opnieuw aan te houden motie

  Loading data
 10. 10

  Inhandenstelling

  Loading data
 11. 11

  Het lid Ergin: dertigledendebat met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Duidelijk bewijs’ dat moslima’s worden gediscrimineerd op het werk’ (Bnr.nl, 4 juni 2024)

 12. 12

  Het lid Timmermans: verzoek aan de formateur een brief te sturen met informatie over het beoogde tijdpad voor de vervolgstappen in het formatieproces (bekendmaking kandidaten, hoorzittingen, constituerend beraad, beëdiging, regeringsverklaring, debat etc)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Rooderkerk: dertigledendebat met de minister voor Klimaat en Energie over het bericht ‘Al een jaar lang hitterecords: 1,5 graden opwarming komt gevaarlijk dichtbij’ (Nu.nl, 5 juni 2024)

 14. 14

  Het lid Sneller: debat met de staatssecretaris van Financiën over het arrest van de Hoge Raad inzake Box 3 (Nos.nl, 6 juni 2024)

 15. 15

  Het lid Sneller: debat met de ministers voor Rechtsbescherming en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het adviesrapport van de Staatscommissie rechtsstaat

 16. 16

  Het lid Tseggai: dertigledendebat met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de resultaten van de JOB-monitor, een grootschalig onderzoek onder mbo-studenten dat vandaag is uitgekomen (Jobmbo.nl, 6 juni 2024)

 17. 17

  Het lid Veltman: vooraankondiging Tweeminutendebat Milieuraad op 17 juni, deze week inclusief stemmingen

 18. 18

  Het lid Omtzigt: verzoek de minister-president en de minister voor Rechtsbescherming uit te nodigen voor het debat over het proces van afhandeling van compensatie van aanvullende werkelijke schade in de toeslagenaffaire

  Loading data
 19. 19

  Het lid Mutluer: debat met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de ministers van Justitie en Veiligheid en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over plan van aanpak femicide

 20. 20

  Het lid Podt: debat met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘IND hield lage cijfers over ‘nareis op nareis’ vlak na val kabinet achter’ (Trouw.nl, 7 juni 2024)

 21. 21

  Het lid Chakor: dertigledendebat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Grote financiële problemen verwacht bij meer dan 200 gemeenten vanaf 2026’ (Nos.nl, 8 juni 2024)

  Loading data
 22. 22

  Het lid Kathmann: debat met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de afhankelijkheid van de Rijksoverheid van buitenlandse techbedrijven (Berthub.eu, 31 mei 2024)

 23. 23

  Het lid Piri: vooraankondiging Tweeminutendebat Informele Europese Raad d.d. 17 juni 2024, deze week inclusief Stemmingen

 24. 24

  Het lid Beckerman: interpellatie met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Staatssecretaris Hans Vijlbrief: oliewinning Schoonebeek kan worden hervat’ (Dvhn.nl, 11 juni 2024)

  Loading data
 25. 25

  Het lid Van Campen: vooraankondiging Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid 18 juni 2024, deze week inclusief Stemmingen

 26. 26

  Aangezien de vaste commissie voor Europese Zaken heeft besloten een schriftelijk overleg te voeren over de informele Europese top van 17 juni 2024, wordt het plenaire debat ter zake van de agenda afgevoerd