Plenair debat : Einde vergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateurs en over moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad voor concurrentievermogen)

De vergadering is geweest

22 mei 2024
22:00 - 22:17 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateurs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad voor concurrentievermogen d.d. 23 en 24 mei 2024

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het debat over het niet uitvoeren van de aangenomen motie over het niet instemmen met het internationale pandemieverdrag

  Loading data

  Loading data