Plenair debat : Tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs (CD 16/5)

De vergadering is geweest

21 mei 2024
16:50 - 17:20 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data