Plenair debat : Debat over het niet uitvoeren van de aangenomen motie over het niet instemmen met het internationale pandemieverdrag

De vergadering is geweest

21 mei 2024
20:00 - 0:33 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op de motie van het lid Keijzer c.s. over uitstel vragen voor de stemming over de IHR en het pandemieakkoord tijdens de Wereldgezondheidsvergadering (Kamerstuk 25295-2175)

  Loading data
 2. 2

  Onderhandelingen over het WHO pandemie-instrument en over de wijziging van de Internationale Gezondheidsregeling (IHR)

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data