Plenair debat : Debat met de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening: ‘Blind voor mens en recht’ (35867-6) (debat met de commissie) (1e TK)

De vergadering is geweest

23 april 2024
16:30 - 22:05 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Parlementaire enquête fraudebeleid en dienstverlening Blind voor mens en recht

    Loading data
  2. 2

    Beantwoording vragen commissie over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening “Blind voor mens en recht”

    Loading data