Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 3. 3

  Toevoegen Tweeminutendebat Duurzaamheid en digitalisering (CD 21/3)

 4. 4

  Toevoegen Tweeminutendebat Externe veiligheid (CD 21/3)

 5. 5

  Het lid Bamenga: debat met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het nieuws dat omwonenden niet genoeg beschermd worden tegen geluidsoverlast van Schiphol (Nos.nl, 20 maart 2024)

  Loading data
 6. 6

  Het lid Agema: debat met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat honderden miljoenen aan zorggeld in het criminele circuit belanden (Telegraaf.nl, 21 maart 2024)

  Loading data
 7. 7

  Het lid Teunissen: dertigledendebat met de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht ‘Nederland steunt Russische oorlogseconomie met toegenomen export van landbouwmachines en diervaccins’ (Ftm.nl, 21 maart 2024)

 8. 8

  Het lid Van Baarle: dertigledendebat met de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht ‘Israël neemt 800 hectare in op de Westelijke Jordaanoever, grootste inname sinds Oslo-akkoorden’ (Nrc.nl, 22 maart 2024)

  Loading data
 9. 9

  Het lid Dijk: debat met minister van Economische Zaken en Klimaat over de toekomst van VDL/Nedcar, werkgelegenheid in de regio en steun vanuit de Rijksoverheid (L1nieuws.nl, 23 maart 2024)

 10. 10

  Het lid Van der Lee: dertigledendebat met de minister van Financiën over het bericht ‘Overheidstekort 2023 uitgekomen op 0,3 procent bbp’ (Cbs.nl, 25 maart 2024)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Paternotte: brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het artikel ‘Alom onzekerheid over regeling verlaging rente op studieschuld: komt van uitstel zelfs afstel?’ (Telegraaf, 18 maart 2024)

  Loading data
 12. 12

  Het lid Keijzer: brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het antwoord op de schriftelijke vragen inzake internetconsultatie (2024Z03895)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Kröger: brief van de minister voor Klimaat en Energie met achterliggende berekeningen m.b.t. de motie 29023, nr. 488, te ontvangen vóór de behandeling van de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (36387)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Hirsch: dertigledendebat met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de staatssecretaris van Financiën over misstanden bij afgegeven exportkredietverzekeringen (Trouw.nl, 24 maart 2024)

 15. 15

  Het lid Van der Plas: verzoek het debat over antisemitisme in april in te plannen, i.v.m. 4-5 mei herdenking

  Loading data
 16. 16

  Het lid Pierik: brief van de minister voor Natuur en Stikstof over de berichtgeving in de Volkskrant inzake de stemverhoudingen in de EU voor wat betreft de natuurherstelverordening en berichten dat het Belgische Voorzitterschap andere lidstaten probeert over te halen om toch voor te stemmen (te ontvangen vóór het debat over de Natuurherstelverordening en de impactanalyse)

  Loading data
 17. 17

  Het lid Bruyning: verzoek uitbreiding spreektijd met 1 minuut bij het debat over de gesloten jeugdzorg