Plenair debat : Begroting Justitie en Veiligheid (36410-VI) antwoord 1e termijn + rest

De vergadering is geweest

8 februari 2024
13:41 - 19:03 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Begroting Justitie en Veiligheid (VI)

  Loading data
 2. 2

  Meerjarig departementaal informatieplan JenV 2024-2027

  Loading data
 3. 3

  WODC onderzoek naar intimidatie van lokale bestuurders en overheidspersoneel door middel van juridische procedures

  Loading data
 4. 4

  MKBA-werkwijzer ‘Kosten en baten van Justitie en Veiligheidsbeleid. Werkwijzer voor maatschappelijke kosten-batenanalyses’

  Loading data
 5. 5

  Interim-auditrapport JenV 2023 Auditdienst Rijk

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Ingetrokken

  Loading data