Plenair debat : Begroting Justitie en Veiligheid (36410-VI) 1TK

De vergadering is geweest

7 februari 2024
11:00 - 18:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Begroting Justitie en Veiligheid (VI)

  Loading data
 2. 2

  Meerjarig departementaal informatieplan JenV 2024-2027

  Loading data
 3. 3

  WODC onderzoek naar intimidatie van lokale bestuurders en overheidspersoneel door middel van juridische procedures

  Loading data
 4. 4

  MKBA-werkwijzer ‘Kosten en baten van Justitie en Veiligheidsbeleid. Werkwijzer voor maatschappelijke kosten-batenanalyses’

  Loading data
 5. 5

  Interim-auditrapport JenV 2023 Auditdienst Rijk

  Loading data
 6. 6

  Ingetrokken amendement

  Loading data