Plenair debat : Aansluitend: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken)

De vergadering is geweest

25 januari 2024
21:40 - 21:41 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Motie ingediend bij het tweeminutendebat Raad Algemene Zaken d.d. 29 januari

    Loading data