Plenair debat : Debat over het rapport van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050

De vergadering moet nog plaatsvinden

Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Kabinetsreactie op het eindadvies van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050

    Loading data
  2. 2

    Nazending beslisnota's bij kabinetsreactie op het eindadvies van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen

    Loading data