Plenair debat : Tweeminutendebat Milieuraad op 18 december 2023 (21 501-08, nr. 916)

De vergadering is geweest

14 december 2023
10:15 - 10:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Milieuraad d.d. 18 december 2023 te Brussel (Kamerstuk 21501-08-916)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data