Plenair debat : Debat over het bericht dat de IC-capaciteit nog lang niet op crisissterkte is

De vergadering moet nog plaatsvinden

Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Debat over het bericht dat de IC-capaciteit nog lang niet op crisissterkte is

    Loading data
  2. 2

    Reactie op verzoek van het lid Claassen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 december 2023, over het bericht dat de IC-capaciteit nog lang niet op crisissterkte is

    Loading data