Plenair debat : Tweeminutendebat funderingsproblematiek (CD 26/10)

De vergadering is geweest

26 oktober 2023
20:10 - 20:20 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data

    Loading data