Plenair debat : Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (36410-XV) voor het jaar 2024 antwoord 1e termijn + rest

De vergadering is geweest

12 oktober 2023
17:00 - 23:44 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens de 1e termijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de behandeling van de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2024 (Kamerstuk 36410-XV)

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data