Plenair debat : Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (36410-XV) voor het jaar 2024 (1 TK)

De vergadering is geweest

11 oktober 2023
11:15 - 16:44 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data