Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

3 oktober 2023
15:00 - 15:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het notaoverleg over mensenrechtenbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Klokkenluiders

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Mensenhandel en prostitutie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State inzake de verkenningsfase van de kabinetsformatie

  Loading data
 5. 5

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over de subsidiariteitstoets bij het EU voorstel: Richtlijn bodemgezondheid COM (2023) 416

  Loading data
 6. 6

  Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen) 36333

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  De lijst van controversiële onderwerpen 36408

  Loading data
 9. 9

  Stukken onder 36408

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Luchtvaart

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Aantallen vluchten zaken- en privéjets Schiphol

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Auto

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Maritiem

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Uitvoering motie Beckerman over het in kaart brengen van vergunningen die een rol spelen bij het lozen in de Waddenzee

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Voorhang ontwerpbesluit reële prijzen Jeugdwet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Versterking van de positie van patiënten en cliënten binnen het zorgsysteem en voorhang van de regeling tot verstrekking van instellingssubsidie aan patiënten- en gehandicaptenorganisatie

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Richtlijn Bedrijven in Europa: Raamwerk voor Belastingen (BEFIT) COM (2023) 532

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het debat over de toekomst van de ouderenzorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Motie ingediend bij het tweeminutendebat Uitvoering motie Ellian over ‘trouw aan de publieke taak’ toevoegen aan de eed of belofte die ambtenaren afleggen

  Loading data
 20. 20

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Water

  Loading data