Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

26 september 2023
15:50 - 16:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Opnieuw aan te houden moties:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Toevoegen Tweeminutendebat Acute situatie in Marokko en Libië (CD 25/9)

 5. 5

  Het lid De Hoop: dertigledendebat met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Inwoners Wijk aan Zee leven 2,5 maand korter door uitstoot Tata Steel’ (Nu.nl, 22 september 2023)

  Loading data
 6. 6

  Het lid Van der Plas: verzoek het dertigledendebat over het UvA-rapport over stikstof depositie rond melkveebedrijven om te zetten in een debat

 7. 7

  Het lid Helder: debat met de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Langdurige Zorg en Sport over voetbal en veiligheid

 8. 8

  Het lid Agema: dertigledendebat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de voorgestelde bezuiniging van 200 miljoen euro op het eigen risico in de zorg

  Loading data
 9. 9

  Het lid Hagen: debat met de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de PFAS problematiek

 10. 10

  Het lid Hagen: debat met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over industrie en omwonenden