Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

26 september 2023
15:00 - 15:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Mestbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Dieren in de veehouderij

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 26 en 27 juni 2023

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Zoönosen en dierziekten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Eerstelijnszorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Motie ingediend bij het tweeminutendebat Documentaire ‘Remco vs. Pharma’

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Brandbrief ALS patiëntenvereniging m.b.t. moties over geneesmiddelenbeleid ALS-patiënten

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Motie ingediend bij het tweeminutendebat Comply or explain

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Woningbouwopgave en koopsector

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Brief van het Presidium over een verzoekonderzoek door de Algemene Rekenkamer inzake de werking, doelmatigheid en doeltreffendheid van het prijsplafond en andere energiesubsidies

  Loading data
 12. 12

  Brief van het Presidium over een verzoekonderzoek door de Algemene Rekenkamer naar de productiviteitsontwikkeling bij een selectie van uitvoeringsorganisaties

  Loading data
 13. 13

  Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Onderwijsraad over de onderwerpen ‘Positie van de beroepsgroep leraren’ en ‘Onderwijs en armoede’

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de herfinanciering covidleningen) (36401)

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij de Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de herfinanciering covidleningen)

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Landspakketten en hervormingen CAS

  Loading data
 17. 17

  De lijst van controversiële onderwerpen (36408)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Stukken onder 36408

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Aangehouden motie ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen

  Loading data
 20. 20

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-stelsel)

  Loading data