Plenair debat : Tweeminutendebat Personeel Defensie (CD 13/6)

De vergadering is geweest

24 oktober 2023
17:05 - 17:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data