Plenair debat : Tweeminutendebat Constitutionele toetsing (CD 19/4)

De vergadering is geweest

24 mei 2023
19:00 - 19:20 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data