Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brief:

  Loading data
 4. 4

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 5. 5

  Initiatiefnota:

  Loading data
 6. 6

  Verlengen debat:

 7. 7

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Afgevoerd Tweeminutendebat ZZP (CD 30/6)

 9. 9

  Toevoegen Tweeminutendebat BES (CD 13/4)

 10. 10

  Toevoegen Tweeminutendebat Veiligheid en integriteit Defensie (CD 13/4)

 11. 11

  Toevoegen Tweeminutendebat Voortgang gebiedsprogramma's en overleg Landbouwakkoord (30 252, nr. 84)

 12. 12

  Opnieuw aan te houden moties:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Het lid Agema: dertigledendebat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het definitieve besluit met betrekking tot de concentratie van kinderhartinterventies (31765-772)

 14. 14

  Het lid Hagen: debat met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de risico’s van industriële uitstoot en lozingen voor de gezondheid van omwonende naar aanleiding van het recente OVV rapport

  Loading data
 15. 15

  Het lid Den Haan: brief van de ministers voor Langdurige Zorg en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Overheid vraagt te veel van burgers, waarschuwt SCP’ (Nos.nl, 13 april 2023)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Van der Werf: debat met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘AIVD: complottheorieën over 'machtige elite' ernstige dreiging voor Nederland 2022’ (Nos.nl, 17 april 2023)

 17. 17

  Het lid Van der Graaf namens Ceder: vooraankondiging Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 24 april 2023 (CD 20/04), deze week inclusief Stemmingen

 18. 18

  Het lid Mutluer: verzoek uitbreiding spreektijd bij het debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de beveiliging rond en de moord op de broer, advocaat en vertrouwenspersoon van een kroongetuige

 19. 19

  Het lid Bisschop namens Van der Plas: vooraankondiging Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 24/25 april (CD 20/04), deze week inclusief Stemmingen

 20. 20

  Het lid Tielen: debat met de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over de publieke gezondheidszorg

 21. 21

  Het lid Omtzigt: brief van het presidium over het rapport over de omgangsvormen

  Loading data
 22. 22

  Het lid Thijssen: verzoek donderdag te stemmen over de moties ingediend bij het Notaoverleg over het IBO Klimaatbeleid

 23. 23

  Het lid Bromet: brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht ‘Ingewijden: gezamenlijk overleg landbouwakkoord geklapt’ (Telegraaf.nl, 18 april 2023)

  Loading data
 24. 24

  Het lid Mohandis: debat met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de hervormingsagenda jeugd (n.a.v. Telegraaf.nl, 18 april 2023)