Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

18 april 2023
15:00 - 16:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg) (35515)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product (36176)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  moties ingediend bij de Wijziging van de Mediawet 2008

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  moties ingediend bij het tweeminutendebat Passend onderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  moties ingediend bij het tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Voorstel van wet van de leden Nijboer en Grinwis tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het afschaffen van tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige woonruimten (Wet vaste huurcontracten) (36195)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  moties ingediend bij de Wet vaste huurcontracten

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  moties ingediend bij het tweeminutendebat Drugspreventie en verslavingszorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  moties ingediend bij het tweeminutendebat Geneesmiddelenbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  moties ingediend bij het tweeminutendebat Reactie artikelen 'Zorggrens bereikt - Zorgverzekeraar CZ: ’Kunnen niet meer garanderen dat zorg altijd voor iedereen toegankelijk is'' en 'Zorgpremie voor velen molensteen’

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (35870)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  moties ingediend bij de Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  moties ingediend bij het tweeminutendebat Overschrijdingskansen handhavingspunten Schiphol

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  moties ingediend bij het tweeminutendebat Update 'Verzorgingsplaats van de Toekomst'

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  moties ingediend bij het tweeminutendebat Herziening Richtlijn stedelijk afvalwater

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  moties ingediend bij het tweeminutendebat Geheimhouding stukken Bijlmerramp 1992

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  moties ingediend bij het Tweeminutendebat Verkeersveiligheid en wegen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  moties ingediend bij het tweeminutendebat Uitvoering sociale zekerheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  moties ingediend bij het debat met de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen over het rapport ‘Groningers boven gas'

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

  Loading data
 21. 21

  aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen

  Loading data
 22. 22

  aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Medische preventie

  Loading data
 23. 23

  aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Raad Algemene Zaken van 21 februari 2023

  Loading data