Plenair debat : Debat over de bekostiging van antidiscriminatievoorzieningen

De vergadering is vervallen

Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Rapport ‘Inrichting, takenpakket en financiering ADV’s´ (anti-discriminatievoorzieningen)

    Loading data
  2. 2

    Rapporten discriminatiecijfers 2022

    Loading data