Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het debat over de planning van Belastingdienst inzake de afhandeling van de toeslagenaffaire

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Nederlandse steun aan Oekraïne

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Leefstijlpreventie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie) (35673)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Voorstel van de leden Paternotte en Bikker tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het als ongeoorloofd gedrag aanmerken van het bedreigen van een persoon (36037)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Milieuraad 16 maart 2023

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het debat over de toekomst van de Euro met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Aangehouden motie ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen

  Loading data
 10. 10

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over het NPLG en de stikstofproblematiek

  Loading data
 11. 11

  Aangehouden motie ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023

  Loading data
 12. 12

  Aangehouden motie ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023

  Loading data
 13. 13

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Humanitaire hulp na aardbeving Turkije en Syrië

  Loading data