Te behandelen zaken

 1. 1

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Verdrag:

  Loading data
 6. 6

  Opnieuw aan te houden

  Loading data
 7. 7

  Verlengen debat

 8. 8

  Van de agenda afgevoerd

 9. 9

  Toevoegen Tweeminutendebat Verduurzaming van de zorg (CD 9/3)

 10. 10

  Toevoegen Tweeminutendebat Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES (CD 9/3)

 11. 11

  Toevoegen Tweeminutendebat Het niet informeren van de Kamer over de beschikbaarheid van opnames van OMT-vergaderingen (25295-1998)

 12. 12

  Toevoegen Tweeminutendebat NZa-publicatie 'stand van de zorg 2022' (29689-1180)

 13. 13

  Het lid Maeijer namens Agema: dertigledendebat met de minister voor Langdurige Zorg en Sport over de stiekeme bezuiniging van 1,6 miljard euro op de verpleeghuizen (Skipr.nl, 11 maart 2023)

 14. 14

  Het lid Van der Lee namens Klaver: dertigledendebat met de minister-president over de CPB-cijfers dat meer mensen in de armoede belanden in 2024

 15. 15

  Het lid Van Strien: debat met de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Justitie en Veiligheid over persvrijheid en persveiligheid, en deze spoedig in te plannen

 16. 16

  Het lid Vestering: debat met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de gruwelijke misstanden in Nederlandse slachthuizen n.a.v. het bericht dat uit NVWA rapporten blijkt dat vele varkens bij bewustzijn geslacht worden of levend in de bijna kokend hete broeibak belanden (Varkensinnood.nl, 7 maart 2023)

  Loading data
 17. 17

  Het lid Eppink: dertigledendebat met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister-president over de toekomst van het Nederlandse asielbeleid (Telegraaf.nl, 11 maart 2023)

 18. 18

  Het lid Westerveld: brief van de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het signaleringsrapport van de Inspectie waaruit blijkt dat kwetsbare kinderen en gezinnen nog steeds onvoldoende hulp krijgen en de rechtsbescherming niet op orde is (Igz.nl, februari 2023)

  Loading data
 19. 19

  Het lid Piri: vooraankondiging Tweeminutendebat Raad Buitenlandse zaken (CD 16/3), deze week inclusief stemmingen.