Plenair debat : Voorstel van wet van het lid Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon (35592) (1e TK)

De vergadering is geweest

9 februari 2023
18:30 - 20:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    De initiatiefwet-Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (35592)

    Loading data