Plenair debat : Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken Handel)

De vergadering is geweest

8 maart 2023
12:30 - 12:44 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend bij het tweeminutendebat Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel

    Loading data

    Loading data