Plenair debat : Tweeminutendebat Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel (CD 7/3)

De vergadering is geweest

8 maart 2023
10:15 - 10:50 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data