Te behandelen zaken

 1. 1

  Het volgende voorstel van wet:

  Loading data
 2. 2

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Ik deel aan de Kamer mee dat de Groep Van Haga bij de stemmingen op dinsdag 14 februari jl. over de motie-Graus (Kamerstuk 31 936, nr. 1039) geacht wenst te worden vóór deze motie te hebben gestemd en de Partij voor de Dieren bij de stemmingen over de Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp (Kamerstuk 35 942) tegen de amendementen-Raemakers op stuk nrs. 9 en 20.

 6. 6

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Ik deel aan de Kamer mee dat voor het debat over het landbouwakkoord de termijn voor toekenning is verlengd.

 8. 8

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Toevoegen Tweeminutendebat Medische preventie (CD 16/2)

 10. 10

  Toevoegen Tweeminutendebat Macrodoelmatigheid mbo (CD 16/2)

 11. 11

  Toevoegen Tweeminutendebat Klimaat en Energie (CD 15/2)

 12. 12

  Het lid Agema: dertigledendebat met de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de door 70 zorgorganisaties ondertekende brandbrief over de toename van gezondheidsklachten door armoede (Knmg.nl, 16 februari 2023)

 13. 13

  Het lid Agema: dertigledendebat met de minister voor Langdurige Zorg en Sport over het bericht dat diplomafraude in de zorg het afgelopen jaar verdubbeld is (Telegraaf.nl, 21 februari 2023)

 14. 14

  Het lid Vestering: interpellatie met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de stilte van ruim een halfjaar over het aangenomen amendement Vestering over het afbouwen van de gevaarlijkste bestrijdingsmiddelen (35 756-8), ondanks herhaaldelijke informatieverzoeken, waardoor nog steeds niet over de Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (35756-2) is gestemd en het verzoek alle communicatie van het ministerie van I&W en het ministerie van LNV over dit onderwerp zo snel mogelijk aan de Kamer te sturen

  Loading data
 15. 15

  Het lid Van Esch: verzoek het Tweeminutendebat Geurproblematiek (CD 10/11) zo spoedig mogelijk in te plannen, maar uiterlijk de week na het voorjaarsreces

 16. 16

  Het lid Van Esch: verzoek het Tweeminutendebat Leefstijlpreventie (CD 14/12) zo spoedig mogelijk in te plannen, maar uiterlijk de week na het voorjaarsreces

 17. 17

  Het lid Omtzigt: debat met de minister van Financiën over de toekomst van de Euro, zeer spoedig te agenderen

 18. 18

  Het lid Omtzigt: dertigledendebat met de minister voor Klimaat en Energie over het bericht ‘Gasprijs zakt voor het eerst in 17 maanden onder €50 per megawattuur’ (Telegraaf.nl, 17 februari 2023)

  Loading data
 19. 19

  Het lid Azarkan: debat met de minister van Justitie en Veiligheid over racisme en discriminatie in de politieorganisatie

 20. 20

  Het lid Azarkan: dertigledendebat met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Privacywaakhond: ministerie moet per direct stoppen met verzamelen gegevens luchtvaartpassagiers’ (Nrc.nl, 21 februari 2023)

  Loading data
 21. 21

  Het lid Van der Plas: verzoek uitbreiding spreektijd bij het debat over het NPLG en de stikstofproblematiek

 22. 22

  Het lid Kuzu: vooraankondiging Tweeminutendebat Humanitaire hulp na aardbeving Turkije en Syrië (CD 22/2), deze week inclusief Stemmingen

 23. 23

  Het lid Boulakjar: verzoek het debat over het niet halen van de woningbouwambities spoedig in te plannen

 24. 24

  Het lid Dekker-Abdulaziz: vooraankondiging Tweeminutendebat Definitieve veilingregeling voor de commerciële landelijke radiovergunningen, deze week inclusief Stemmingen

 25. 25

  Het lid Ouwehand: verzoek de minister-president uit te nodigen bij het debat over het NPLG en de stikstofproblematiek

  Loading data