Plenair debat : Voorstel van wet van het lid Kathmann tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd (35536) (voortzetting)

De vergadering moet nog plaatsvinden

Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    De initiatiefwet-Kathmann tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (35536)

    Loading data