Plenair debat : Voorstel van wet van het lid Kathmann tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd (35536) (1eTK)

De vergadering is geweest

9 februari 2023
20:00 - 20:53 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    De initiatiefwet-Kathmann tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (35536)

    Loading data