Plenair debat : Dertigledendebat over de voorgestelde bezuiniging van 200 miljoen euro op het eigen risico in de zorg

De vergadering is vervallen

Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Hoofdlijnen slimmere toepassing eigen risico in de medisch-specialistische zorg

    Loading data