Plenair debat : Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 30 januari (CD 25/1)

De vergadering is geweest

26 januari 2023
11:00 - 11:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data